Yhteenveto kokouksista

31.7.2022 syyskokous

31.7.2022 pidetyssä kokouksessa päätettiin syksyn saaliskiintiöistä ja metsästysajoista.

Metsästyksestä ovat valtion määräämät ajat.

Kiintiöt.

-kyyhky,sorsat,rusakko,  metsäpyy vapaa. Pääjärveltä saaliiksi saadut sorsat ilmoitetaan omariistaan järvellä olevan Sotka-hankkeen vuoksi.

-metsäjänis 3 kpl

-mustateeri 1 kpl

-peltopyy 1 kpl

-fasaani 2 kpl ja mahdollista ostaa lisälupia 3kpl 10€/kpl

-lisäksi on mahdollista hankkia kanakoiran koulutuslupia sis ukkofasaanin pudotuksen ja "juoksutuslupia" ei pudotusta

-metsäkauris 2kpl/jäsen kokonaiskiintiö 12kpl kaadot merkataan omariistaan ja ilmoitetaan Aki Vimparille. Kaurisjahtiin ei vieraskorttimahdollisuutta.

-hirvilupia myönnetty 5 lupaa

-valkohäntäpeura 1 lupa

-metsäpeura 1 lupa

Metsäpeuran jahti toteutaan siten että halukkaat ilmoittautuvat Kalle Ruotsalalle ja 11.9.2022 hirviporukan järjestäytymiskokouksessa arvotaan kyttäysviikot ilmoittautuneiden kesken. 

-27.8. Seura järjestää koiranäyttelyt johon Tarvitaan kökkäväkeä.

-Hirviporukan järjestäytymiskokous 11.9.2022 klo18 sorviston kylätalolla.

 

Vuosikokous 30.1.2022

Metsästysyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin sorviston kylätalolla klo 17:00

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Rantanen ja sihteeriksi Markku Lehtisalo. 

Yhdestysksen tilit luki Aki Vimpari. Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin tili ja vastuuvelvollisille.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tomi Rantanen 

Yhdestysksen johtokuntaan valittiin:Jukka Orrenmaa, Timo Ronkainen, Markku Lehtisalo, Lasse Ruotsala, Timo Viitala, Aki Vimpari ja Kalle Ruotsala.

Koirajaoston vetäjänä jatkaa Kalle Ruotsala 

Riistanhoitojaoston vetäjä Olli Ruotsala 

Kanakoirajaosto vetäjä Helge Lehtimäki

Seura anoo tulevalle kaudelle 3 metsäpeuran kaatolupaa. Kauriin kevätpukkijahtiin on 2 kaatolupaa ja piikkisuositus on 4 piikkiä.

Jäsenmaksun hinnaksi päätettiin 20€  ja vuosikortin jäsenmaksuksi 150€.

 

Kesäkokous 15.8.2021

https://docs.google.com/document/d/191Db9zP1csrx38Ifn3sSEFqXFBec70D4FkHIssxUxOE/edit?usp=drivesdk

4.8.2019 Kesäkokouksen yhteenveto

Metsästysyhdistys kokousti 4.8.2019

Kauden 2019-2020 metsästysajat,saaliskiintiöt,rauhoitukset sekä jäsentenja vieraiden oikeudetpäivä-ja vieraskorttien osalta.

Metsästysajat ovat valtion ajat:

metso ja koppelo -rauhoitettu

mustateeri-1kpl

harmaateeri-rauhoitettu

Fasaani-2+3kpl,lisäluvat a10€(max 1kpl kanoja)

vesilinnut-vapaa

riekko-rauhoitettu

metsäpyy-vapaa

metsäjänis-3 kpl

rusakko-vapaa

peltopyy-1kpl

kyyhky-vapaa

Hirvi-anottu 8kpl myönnetty 8kpl

Metsäkauris-3+3kpl yhteisjahtina ja kyttäämällä.1.9.-30.10. vain vasoja ja kyttäämällä max 3 lupaa.Kyttäämällä ampunut seuran jäsen ei voi ampua toista kaurista kyttäämällä. Mikäli kyttäämällä ei tule kaatoja yhteisjahdissa käytössä on kaikki luvat. yhteishenkilö Aki Vimpari.Ilmoitus Aki Vimparille kyttäysjahdista.

Johtokunta pidättää oikeuden muutoksiin kauden aikana.

Yhdisttykseltä myös mahdollista ostaa koirankoulutuslupa fasaanillehintaan 40€ joka sisältää yhden pudotuksen,samalle syksylle voi ostaalisäpudotuksia20€/kpl max2 lisäpudotustaja vain kukkoja.

Lisäksi on mahdollista ostaa ns. juoksutuslupakanakoirille 20€ ja tämä lupa ei sisällä pudotuksia,jos koira tappaa fasaanin korvaushinta on20€.

Lisätietoja kanakoirien koulutusmahdollisuuksista antaa Helge Lehtimäki ja Timo Viitala.

Seurojen välistä pienpetosopimuksia jatketaan.

Päiväkortin hoitaa se seuran jäsen jonka vieraaksi vieras tulee.

 

2.8.2020 Kesäkokous

Yhteenveto kokouksesta.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Tomi rantanen ja sihteerinä Jukka Orrenmaa

Metsästysajat ovat ns. valtionajat

Saaliskiintiöt kaudelle2020-2021

Metso-rauhoitettu,Koppelo-rauhoitettu. Mustateeri 1kpl,Harmaateeri-rauhoitettu,Fasaani 2kpl+3lisälupaa/jäsen.lisäluvat10€/kpl,vain 1 kanajäsentä kohden kukkoja loput

Vesilinnut ja kyyhky-vapaa,Riekko-rauhoitettu,Rusakko-vapaa

Metsäjänis 3kpl Peltopyy 1kpl

Metsäkauris 6kpl ilmoitus kaadosta Aki Vimparille 1.9.-30.10 vasoja. Seura tiedottaa jäsenille kun yksi lupa on enään käyttämättä.

Johtokunta päättää mahdollisesta kevätpukkijahdista myöhemmin.

Valkohäntäpeuran metsästysporukka,joka päättää keskenääm metsästystavasta ja toiminnasta.

Metsäpeura: Jokaisen jahtiin osallistujan kesken arvotaan mahdollinen metsästysjärjestys. Metsästys suoritetaan 3 päivän kierrolla jolloin vain yhdellä metsästäjällä on lupa ampua metsäpeura. kierto jatkuu kunnes kaato saadaan.Lihat jaetaan osallistujien kesken.

Yhdistykseltä on myös mahdollista ostaa koirankoulutuslupaafasaanille 40€ joka sisältää max yhden pudotuksen. Lisäpudotuksia on mahdollista ostaa 20€/kpl ja vain kukkoja. Lisäksi on mahdollista ostaa ns. juoksutuslupakanakoiralle 20€ tämä lupa ei sisällä pudotusta,jos koira tappaa fasaanin sen hinta on 20€.

Lisätietoja kanakoirien koulutusmahdollisuudesta Helge Lehtimäeltä tai Timo Viitalalta.

Seurojen välistä pienpetosopimusta jatketaan.

Päiväkortin hankkiiseuran jäsen jonka mukaan vieras tulee.

Rauhoitusaklueet Mökit ja Sillat 150 suuntaansa.

Koirien koemaastoista päättää koirajaosto pj Kalle Ruotsala.

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin eeka Rantanen,Onni Ruotsala ja Elias Ylinen

Kokous päätti kutsua Kauko Ronkaisen seuran kunniapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti kokousväkeä asiallisesta keskustelusta.

 

Hirviporukan järjestäytymiskokous 23.9.2018

Härmän Metsästysyhdistyksen hirviporukan järjestäytymiskokous pidettiin Sorviston kylätalolla 23.9.2018 klo 17:00

Kokouksen avasi Tomi Rantanen

Puheenjohtajaksi valittiin Lasse Ruotsala ja sihteeriksi Kalle Ruotsala

Todettiin että seuralle on myönnetty 7 hirven kaatolupaa, jotka pyritään käyttämään niin että aikuisia 4 lupaa ja vasoja 6kpl= 3 lupaa

Jahti alkaa 13.10. 2018 Sorviston kylätalolta ja jahtiin voi jälki-ilmoittautua jahtipäällikölle aloitusaamuun klo 8:00 asti.

Jahtipäällikkönä toimii Lasse Ruotsala ja varapäällikkönä ovat Tomi Rantanen ja Juha Ahomäki

Seura osallistuu Hakolan koulun hirvipäivällisien toteuttamiseen lahjoittamalla 10kg hirven lihaa keittoa varten.

Hirvijahtiin jokainen osallistuu parhaansa mukaan.

Sovittiin että 7,8, ja 9 piikkiset urokset ovat ns. välimallin uroksia joita ei kaadeta.

 

 

Kesäkokous 2018

Härmän Metsästysyhdistys kokousti 22.7.2018 klo 17:00 sorviston kylätalolla.

Yhteenveto kokouksesta:

Puheenjohtaja: Tomi Rantanen ja sihteeri Jukka Orrenmaa,pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Timo Tuominen ja Timo Ronkainen.

2018-2019 metsästysajat ovat ns.Valtionajat

Kiintöt:

Metso ja Koppelo,rauhoitettuUrosteeri 1kpl, Naarasteeri rauhoitettu

Fasaani 2kpl+3kpl lisälupia/jäsen lisäluvat 10€/kpl ja vain 1 kpl kanoja/jäsen,loput kukkoja.

Vesilinnut vapaa, Kyyhky vapaaRiekko rauhoitettuRusakko vapaa

Metsäjänis 3kpl

Peltopyy 1kpl

Hirvi, anottu 7 lupaa,myönnetty 7lupaa

Metsäkauris: 3+3, jahti yhteisjahtina/ kyttäämällä.1.9.-30.10. vain vasoja ja kyttäämällä max. 3 lupaa 1kauris/jäsen kyttäämällä. Yhteyshenkilö Aki Vimpari jolle ilmoitus kun lähtee Kyttäämään Kaurista.

Yhdistykseltä on myös mahdollista ostaakoirankoulutuslupia fasaanille 40€ joka sisältää max. 1 pudotuksen.Vain kukkoja Lisäksi on mahdollista ostaa ns. juoksutuslupa kanakoirille 20€ ja tämä lupa ei sisällä pudotuksia. Ja jos kanakoira tappaa fasaanin hinta on 20€

Lisätiedot kanakoirien koulutusmahdollisuuksista Helge Lehtimäki ja Timo Viitala.

Seurojen välistä pienpetosopimusta päätettiin jatkaa.

Päiväkortit hoitaa seuranjäsen,jonka mukana vieras tulee.

Rauhoitusalueet:

Mökit ja sillat 150m. Kenneljaoston puheenjohtaja Kalle Ruotsala päättää alueiden käytöstä koirakokeiden käyttöön.

 

Uudeksi yhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin Riikka Korkeakangas

 

Hirven metsästyksen järjestäytymiskokous pidetää 23.9.2018 klo 17:00

Vieraskortit myy Aki Vimpari

Hirvijahdissa järjestäytyminen

Härmän Metsästysyhdistys piti hirviseurueen järjestäytymiskokouksen 17.9.2017 klo 17:00 Sorviston kylätalolla.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruotsala ja sihteerinä toimi Lasse Ruotsala.

Todettiin yhdistyksen saaneen 6 kpl hirvenkaatolupia, jotka on tarkoitus kaataa 2 urosta, 1 naaras ja 6 vasaa. Yhteensä 6 lupaa. Jahtipäälliköksi valittiin Lasse Ruotsala ja varapäälliköitä valittiin kaksi Tomi Rantanen ja Juha Ahomäki.

Jahti alkaa 14.10. 2017 klo 8:00 sorviston kylätalolta.

Jälkiilmoittautuminen 1.10.2017 mennessä Lasse Ruotsalalle

 

Kesäkokous 6.8.2017 klo 18

Härmän Metsästysyhdistys ry:n kesäkokous sorviston kylätalolla 6.8.2017 klo 18:00.

1.Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.Kokouksen puheenjohtajan toimi Tomi Rantanen ,sihteeri Jukka Orrenmaa, pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Markku Poikonen ja Ville Ruotsala.

3. Metsästysajat ovat 2017-2018 Valtion ajat

4.Päätettiin saaliskiintiöt,rauhoitukset sekä jäsenten ja vieraiden oikeudet päiväkorttien osalta.

 Metso,Koppelo,Harmaateeri RAUHOITETTU. Mustateeri 1kpl,Fasaani 2+3 lisälupaa/jäsen.Lisäluvat 10€/kpl ja vain yksi kana jäsentä kohden loput kukkoja.

Vesilinnut vapaa,Kyyhky vapaa, Riekko rauhoitettu,rusakko vapaa,Metsäjänis 4 kpl,Peltopyy 1kpl.

Hirvilupia 6kpl

Metsäkauris: 6+3 kpl,jahti yhteisjahtina/kyttäämällä.1.9.-30.11.vain vasoja ja kyttäämällä max 6 kaurista. 1 kpl/seuran jäsen kyttäämällä. Yhteishenkilö Aki Vimpari. Johtokunnalla on oikeus muutoksiin kauden aikana. Kyttäämisestä ilmoitus Aki Vimparille.

Seurojen välistä pienpetosopimusta jatketaan.

Päiväkortit hankkii seuran jäsen,jonka mukana vieras tulee. (Huom. vieraskortilla ei voi metsästää hirvieläimiä ja kiintiöity riista isännän kiintiöstä)

5. Rauhoitusalueina ovat mökkien läheisyys ja sillat 150m etäisyydellä.

6. Hirviseurueen järjestäytymiskokous on Sorviston kylätalolla 17.9.2017 klo 17:00

7. Vieraskortteja myy Aki Vimpari

8. Koealueet koirakokeisiin luovuttaa Kalle Ruotsala

9. Seuran jäseniksi valittiin Oskari Ruotsala ja Tarja Lilja.

    Vuosikortilla Jari Asuintupa

10. Lisäksi seura ostaa 2 kpl Jalmari laatikkorautaa minkin pyyntiä varten ja seuran nuoret metsästäjät ottavat hoitaakseen loukkujen viennin ja sen jälkeisen vaadittavat asiat.

29.1.2017 Vuosikokous

Härmän Metsästysyhdistys piti sääntöjen määräämän vuosikokouksen 29.1.sorviston kylätalolla.

1.Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi

2.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Rantanen ja sihteeriksi Jukka Orrenmaa.

3.Pöytäkirjantarkastajaksi Timo Viitala ja Timo Ronkainen.

4.Esiteltiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta kaudelta 2016

-sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 2016 ja se käytiin läpi.

5.Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausuntokuluneelta tilikaudelta 2016 sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

-Aki Vimpari kävi läpi tilit ja tilikertomuksen ja ne hyväksyttiin sellaisenaan.

6. Päätetään tili-ja vastuuvapaus tili-ja vastuuvelvollisille.

-Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus tili-ja vastuu velvollisille.

7.Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kaudelle 2017

-Puheenjohtajaksi valittiin Tomi Rantanen

8.Valitaan yhdistykselle johtokunta ja varaedustajat kaudelle 2017

Johtokuntaan valittiin Timo Ronkainen,Jukka Orrenmaa,Timo Viitala,Lasse Ruotsala ja Markku Lehtisalo varajäseniksi Kalle Ruotsala,Olli Ruotsala ja Mikko Orrenmaa.

9. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varajäsenet

Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Ruotsala ja Kari Viitala ja heidän varajäseniksi Tauno Keisala ja Esa Kangas

10.Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä meno-ja tuloarvio kaudelle 2017

-sihteeri ja rahaston hoitaja esitti johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman sekä meno-ja tuloarvion joka hyväksyttiin sellaisenaan.

11.Päätetän yhdistyksen riistanvartioiden sekä muiden toimihenkilöiden kulukorvauksesta.

Puheenjohtaja 150€,sihteeri 200€,Rahastonhoitaja 200€,Jaostojen pj:t 100€. Lisäksi tilintarkastajat vapautettiin yhdistyksen vuosimaksusta.

12. Päätettiin yhdistyksen liittymis ja jäsenmaksuista.

Liittymismaksu maanomistajat 0€

Liittymismaksu maattomat 100€

Jäsenmaksu 20€

Vuosikortti 150€

Päiväkortti 20€ (sis 2 päivää)

13. Valitaan tarpeelliset jaostot:

RIISTANHOITOJAOSTO: Olli Ruotsala pj. Tomi Rantanen,Timo Ronkainen,Lasse Ruotsala,Kalle Ruotsala,Aki Vimpari,Timo Viitala,Samuel Orrenmaa ja Helge Lehtimäki.

KENNELJAOSTO: Kalle Ruotsala pj.Tomi Rantanen,Olli Ruotsala,Lasse Ruotsala,Timo Viitala,Kari Viitala,Henna Ruotsala,Juha Huhtala,Juha Ekola ja Leevi Ruotsala

KANAKOIRAJAOSTO: Helge Lehtimäki,Timo Viitala,Tomi Rantanen ja Aki Vimpari

14.Jäsenanomukset

-ei jäsenanomuksia

15.Käsitellään yksityisten henkilöiden johtokunnalle esittämät asiat.

-ei esitettäviä asioita

16. Päätetään miten riistanhoitoyhdistyksenkokouksessa poissaolevia jäseniä edustetaan.

-Jäsen edustaa itse itseään.

17.Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

-ei esityksiä

18.Muut asiat.

-ei esille tulleita asioita.

19.Kokouksen päättäminen.

-Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti kokousväkeä.

 

 

Hirviporukan järjestäytymiskokous 25.9. 2016

Härmän Metsästysyhdistyksen hirviseurue piti järjestäytymiskokouksen sorviston kylätalolla 25.9.2016 klo 17:00

Kokouksen puheenjohtajana toimi Tomi Rantanen.

Todettiin saadut luvat, 5 hirvenkaatolupaa.

Hirvet on tarkoitus kaataa 1 aikunen uros,1 aikunen naaras ja 6 vasaa= 3 lupaa

Valittiin Jahtipäällikkö ja 2 varapäällikköä. Jahtipäällikkönä toimii Lasse Ruotsala ja Varapäällikkönä Tomi Rantanen ja Juha Ahomäki

Päätettiin jahdin aloitus päivä. Jahti alkaa 15.10. 2016 klo 8:00 sorviston kylätalolta. Jälki-ilmoittautua voi jahdin aloitusaamuun asti jahtipäällikölle.

Passipaikkoja merkataan numeroin ja ampuma linjat käydään läpi, jahtia edeltävänä päivänä 14.10. klo 18:00 siivotaan jahtivaja.

 

 

 

2016 Kesäkokouksen yhteenveto ja saaliskiintiöt

Päätettiin kauden 2016-2017 metsästysajoista seuraavaa.

-Valtion ajat

Saaliskiintiöt,rauhoitukset sekä jäsenten ja vieraiden oikeudet päivä-ja vieraskorttien osalta.

Metso ja Koppelo RAUHOITETTU

Mustateeri 1 kpl Naarasteeri RAUHOITETTU

Fasaani 2+3 lisälupaa/jäsen. Lisäluvat 10€/kpl ja vain yksi kana jäsentä kohden loput kukkoja

Vesilinnut  Vapaa

Kyyhky  Vapaa

Riekko  RAUHOITETTU

Metsäjänis 4 kpl

Rusakko vapaa

Peltopyy 1 kpl

Metsäkauris        4+2,jahti yhteisjahtina ja kyttäämällä 1.9.-30.11 vain vasoja ja kyttäämällä max 4 lupaa. Kyttäämällä 1 kpl/ jäsen Yhteyshenkilö Aki Vimpari jolle ilmoitetaan kun on kyttäämään menossa. Johtokunta pitää itsellään oikeuden muutoksiin kauden aikana.

Hirvi     Anottu 5 lupaa saatu 5 lupaa

Seurojen välistä pienpetosopimusta jatketaan. Päiväkortit hoitaa seuran jäsen,jonka mukana vieras tulee. Vieraskortit hoitaa Aki Vimpari.

Koira koemaastot Kalle Ruotsala

Vuosikortit myönnettiin seuraaville henkilöille: Tuomo Törmä,Juha-Matti Heimovirta,Jari Asuintupa,Jouni Suolahti,Jarmo Tyni,Mika Elgland ja Mika Mäläskä

 

Vuosikokouksen saldoa..

Puheenjohtajana jatkaa Tomi Rantanen ja varalla Timo Ronkainen. Johtokunta pysyi muiltakin osin ennallaan. Käytiin läpi edellistä vuotta ja suunniteletiin tulevaa, taloutta ja toimintaa. Uutena asiana tuli yhdistyksen Kanakoirajaosto jota vetää Helge Lehtimäki. Jaostolla on aluillaan oleva fasaanitarha projekti jota jatketaan heti kevään kynnyksellä. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä jaoston vetäjään. Muut jaostot pysyy myös ennallaan. Myös liittymis, vuosi ja päiväkortti maksut ovat entisen suuruisia. 

Hirviporukan kokouksesta tiivistelmä ja syyskokouksen tiivistelmä

 13.9. Hirviseurueen järjestäytymiskokous klo17.00

Tiivistelmä kokouksesta.

Kokouksen puheenjohtaja:KalleRuotsala,sihteeri: Lasse Ruotsala,pöytäkirjantarkastajat: Juha Ahomäki ja Kari Poikonen.

Valittiin jahtipäällikkö ja 2 varapäällikköä. Jahtipäällikkö Lasse Ruotsala ,vara Tomi Rantanen ja Juha Ahomäki

Todettiin saadut hirviluvat 4kpl.

Tavoitteena on ampua 1-2kpl uroksia ja 0-1 kpl naaraita yht. 2kpl kaatolupia.Ja 4 kpl vasoja yht.2kpl kaatolupia.

Jahti alkaa 10.10. klo8.00 jahtiin on jälki-ilmoittautumis mahdollisuus 10.10.klo 8.00 asti jahtipäällikölle.

Jos tulee vieraita metsälle he osallistuvat ilman asetta ja vieraista ilmoitetaan jahtipäällikölle.

Hirviporukan kökkäpäivä on 25.9. klo17.00 jolloin siivotaan lahtivaja ja käydään tarkastamassa ampumalinjat sekä ampumalavojen läheisyys yleensä.

 

 

Metsästysyhdistys piti kesäkokouksen 1.8. klo 17. sorviston kylätalolla. Metsästyksestä päätettiin seuraavaa:

Metsästysajat ovat valtion ajat.

Saaliskiintiöt ovat seuraavat:

Metso rauhoitettu, Teeri 1kpl pystykorvan koulutukseen, Pyy vapaa, Metsäjänis 4 kpl, Rusakko vapaa, Vesilinnut vapaa, Fasaani 1kpl/ Lisälupia voi kanakoiramiehet ostaa10€/kpl/ 3kpl, Peltopyy 1kpl/ Lisälupia kanakoiramiehille 10€/kpl/ 3kpl

Kauris 3kpl. Ennen metsästystä soitettava/tekstiviesti  yhdyshenkilölle; Aki Vimparille(040-5067991) Johtokunnalla oikeus tarvittaessa lisätä lupia/rajoittaa metsästystä.Metsästysmuodot kauriin kohdalla vapaat.Saa ajattaa,kytätä ja metsästää porukalla kunhan ilmoittaa ennen jahtia Vimparille.(20.11  Johtokunta puolsi 2kpl.lisälupia käytettäväksi mäyräkoiralla tapahtuvaan metsästykseen)

Hirven kaatolupia on käytössä tulevana syksynä 4 lupaa.

Seuran jäseneksi hyäksyttiin Timo Tuominen,Juuso Ekola,Aleksi Porre ja Ossi Palojärvi vuosikortijäseniksi hyväskyttiin Kari Tuominen, Mika Mäläskä, Jouni Suolahti,Jari Asuintupa,Mika Elgland,Jarmo Tyni ja Tuomo Törmä

Pienpetojahteihin saa osallistua seuranjäsenen mukana ulkopuolinen henkilö maksutta.

Rauhoitusalueet ovat sillat 150m molempiin suuntiin ja metsä/rantamökit 150m säteellä

Huom. metsähanhi on rauhoitettu valtion toimesta.

Hirviporukan järjestäytymiskokous pidetään sorviston kylätalolla 13.9.2015 klo.17.00

Lisäksi:

Jäsenmaksu 20€

Päivälupa 20€ (luvalla saa olla 2 perättäistä päivää) Kiintiöity riista menee isännän kiintiöstä. Seuran jäsen oltava mukana.

Vuosikortti 100€

Pankkiyhteys: FI 17492810-20004718